top of page
Algemene voorwaarden

Inschrijving

De proefles van een half uur is altijd gratis. Wanneer de leerling hierna enthousiast is, kan deze zich inschrijven voor piano- of zangles of een combinatie hiervan. Hierbij is het belangrijk dat de leerling uiterlijk bij aanvang van de 1e officiële les een ondertekend inschrijfformulier inlevert. Dit kan ook digitaal ingeleverd worden. Inschrijving kan het hele jaar door plaatsvinden.

 

Lesdagen

Er worden zo mogelijk 37 lesdagen aangehouden voor een heel jaar. Daarbij worden de schoolvakanties van de regio aangehouden. In de schoolvakantie en op feestdagen wordt in principe geen les gegeven. In overleg kan dit wel indien het uitkomt voor beide partijen.

Frequentie
De leerling kan kiezen tussen elke week of om de week een les van 30, 45 of 60 minuten.

Lesmoment

Het lesmoment wordt in overleg besproken en vastgezet. Als de lestijd niet meer uitkomt voor de leerling kan deze in overleg worden verplaatst.

 

Lesgeld

30 min per week €23 (basistarief) + €9 (les-aan-huistarief) = €32  (inclusief 21% btw €38,72)    
45 min per week €34,50 (basistarief) + €9 (
les-aan-huistarief) = €43,50  (inclusief 21% btw €52,64)
60 min per week €46 (basistarief) + €9 (
les-aan-huistarief) = €55  (inclusief 21% btw €66,55)   

Het basis uurtarief is €46 en het les-aan-huistarief is €9.

Wanneer er meerdere leerlingen op een adres les krijgen wordt maar 1 keer het les-aan-huistarief gerekend. 

Leerlingen onder de 21 jaar hoeven geen btw te betalen. Vanaf 21 jaar wordt er 21% btw berekend. Dit is wettelijk verplicht. 

Lesmateriaal
Het lesgeld is exclusief lesmateriaal. De leerling moet lesmateriaal zelf aanschaffen indien nodig. Dit zal in overleg met de leraar gebeuren. Daarnaast maakt ook de leraar zelf lesmateriaal op maat in de les voor de leerling. Dit valt wel binnen het kader van het lesgeld. Instrument (piano) dient de leerling zelf aan te schaffen. 

 

Betaling

De factuur wordt op de 27e van de maand gestuurd. Je betaalt de maand vooruit. Op deze factuur staat een vast maandbedrag zoals aangegeven bij tarieven. Dit is gebaseerd op het aantal lessen in een jaar (37) gedeeld door 11 termijnen. In augustus wordt er niet gefactureerd vanwege de zomervakantie. 
De betaling verloopt via automatische incasso. Hiervoor wordt eenmalig een mandaatverzoek gestuurd. Binnen 2 dagen wordt het bedrag van het door jou opgegeven rekening geïncasseerd. Als het bedrag na 18 dagen niet gelukt is om te incasseren dient de factuur via ideallink betaald te worden. Er wordt dan een aparte herinnering gestuurd.  

 

Verzuim

Indien de leraar niet kan komen lesgeven door bijvoorbeeld ziekte wordt deze les niet gerekend, wel kan de les worden ingehaald. Als er aan het einde van de maand blijkt dat er een les niet ingehaald kan worden door de docent, zal het lesgeld worden verrekend op de factuur van de volgende maand. Als een leerling verhinderd is van de les wordt deze wel gerekend. Er is mogelijkheid om de les in te halen, maar alleen als het rooster van de leraar het toelaat, maar daar is geen garantie op.

 

Bijzondere situaties

Wanneer de leerling vanwege medische redenen of door een andere ernstige situatie verhinderd is om les te volgen, kunnen de lessen (tijdelijk) stopgezet geworden. Er is dan geen betaalverplichting. Er kan door de leraar om een doktersverklaring worden gevraagd. 

 

Opzeggen

Er kan tijdens de loop van de overeenkomt op elk gewenst moment opgezegd worden. Er geldt dan een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de datum van opzegging. Dit kan alleen schriftelijk via de e-mail of app. De leerling moet dan nog de lessen volgen die binnen die 30 dagen vallen. 

 

Overige punten

- De leraar behoudt het recht om eens per jaar de lestarieven te wijzigen. 
- Deze voorwaarden worden worden als bijlage meegeven met het inschrijfformulier. Bij inschrijving gaat de leerling akkoord met deze voorwaarden. 

bottom of page