Algemene voorwaarden

Inschrijving

De proefles van een half uur is altijd gratis. Wanneer de leerling hierna enthousiast is, kan deze zich inschrijven voor piano- of zangles of een combinatie hiervan. Hierbij is het belangrijk dat de leerling uiterlijk bij aanvang van de 1e officiële les een ondertekend inschrijfformulier inlevert. Dit kan ook digitaal ingeleverd worden. Inschrijving kan het hele jaar door plaatsvinden.

 

Lesdagen

Er worden zo mogelijk 40 lesdagen aangehouden voor een heel jaar. Daarbij worden de schoolvakanties van de regio aangehouden. In de schoolvakantie en op feestdagen wordt in principe geen les gegeven. In overleg kan dit wel indien het uitkomt voor beide partijen.

Frequentie
De leerling kan kiezen tussen elke week of eens in de 14 dagen een les van 30, 45 of 60 minuten.

Lesmoment

Het lesmoment wordt in overleg besproken en vastgezet. Als de lestijd niet meer uitkomt voor de leerling kan deze in overleg worden verplaatst.

 

Lesgeld

30 min per week €27,50 (€33,28 inclusief 21% btw)    
45 min per week €37,50 (€45,38 inclusief 21% btw)
60 min per week €47,50 (€57,48 inclusief 21% btw)    

Het basis uurtarief is €40 en het les-aan-huis-tarief is €7,50.

Leerlingen onder de 21 jaar hoeven geen btw te betalen. Vanaf 21 jaar wordt er 21% btw berekend. Dit is wettelijk verplicht. 

Lesmateriaal
Het lesgeld is exclusief lesmateriaal. De leerling moet lesmateriaal zelf aanschaffen indien nodig. Dit zal in overleg met de leraar gebeuren. Daarnaast maakt ook de leraar zelf lesmateriaal op maat in de les voor de leerling. Dit valt wel binnen het kader van het lesgeld. Instrument (piano) dient de leerling zelf aan te schaffen. 

 

Betaling

De factuur wordt aan het begin van de maand gestuurd. Deze factuur is opgemaakt over de lessen van de komende maand, u betaalt de lessen van die maand dus vooraf. Bijvoorbeeld: 1 april krijgt u de factuur over de nog te volgen lessen in heel de maand april. U wordt gevraagd om dit binnen 14 dagen over te maken. Daarna zal er een herinnering worden gestuurd. U heeft dan nog eens 14 dagen om het over te maken. Indien de betaling dan niet is voldaan zullen er verdere stappen worden ondernomen. 

 

Verzuim

Indien de leraar niet kan komen lesgeven door bijvoorbeeld ziekte wordt deze les niet gerekend, wel kan de les worden ingehaald. Als er aan het einde van de maand blijkt dat er een les niet ingehaald kan worden door de docent, zal het lesgeld worden verrekend op de factuur van de volgende maand. Als een leerling verhinderd is van de les wordt deze wel gerekend. Er is mogelijkheid om de les in te halen, maar alleen als het rooster van de leraar het toelaat, maar daar is geen garantie op.

 

Bijzondere situaties

Wanneer de leerling vanwege medische redenen of door een andere ernstige situatie verhinderd is om les te volgen, kunnen de lessen (tijdelijk) stopgezet geworden. Er is dan geen betaalverplichting. Er kan door de leraar om een doktersverklaring worden gevraagd. 

 

Opzeggen

Er kan tijdens de loop van de overeenkomt op elk gewenst moment opgezegd worden. Er geldt dan een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de datum van opzegging. Dit kan alleen schriftelijk via de e-mail of app. De leerling moet dan nog de lessen volgen die binnen die 30 dagen vallen. 

 

Overige punten

- De leraar behoudt het recht om eens per jaar de lestarieven te wijzigen. 

- Wanneer de leerling (A) een nieuwe leerling (B) aandraagt, en die leerling (B) daadwerkelijk op les komt, ontvangt de leerling (A) eenmalig een gratis les. Dit wordt verrekend op de eerstvolgende factuur. 
- Deze voorwaarden worden worden als bijlage meegeven met het inschrijfformulier. Bij inschrijving gaat de leerling akkoord met deze voorwaarden.